PescART Menorca

Un projecte d'economia circular.

PescART Menorca té com a objectiu convertir les xarxes de pesca rebutjades en nous productes comercialment viables per, d'aquesta manera, reduir el significatiu impacte mediambiental que aquest residu estava suposant. En aquest sentit, el projecte anhela restituir el valor al residu, fomentant l' economia circular i la simbiosi entre la preservació del medi ambient i el sector artesanal local, alhora que busca la cooperació entre el sector productiu, és a dir, les confraries de pescadors, i els actors clau en l' àmbit social, com la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. Gràcies al projecte, d'una banda, s'evita generar un residu, aprofitant-lo com a matèria primera per a nous productes comercialment viables. I, de l'altra, s'impulsa la generació d'ocupació i economia verda, unint-lo a accions d'integració social.