COMPROMÍS PLASTIC FREE MENORCA

El Compromís Plastic Free Menorca (CPFM en endavant) neix per acompanyar les entitats i empreses que treballen o volen treballar en la reducció de plàstic.

Per participar en el CPFM les empreses i entitats han de, com a mínim:

Complir la normativa en matèria de residus (local, insular, balear, estatal, europea).

Disposar una política de reducció de plàstics, és a dir, deixar per escrit el seu compromís de reducció d' ús de plàstic en base a la situació inicial de partida. Per a això, l'Aliança acompanya les empreses i entitats a analitzar la seva situació actual i marcar-se uns objectius en aquelles àrees o aspectes en els quals poden tenir capacitat d'influència i/o millora.

Les empreses i entitats han de, així mateix, buscar activament solucions per reduir l'ús de plàstics d'un sol ús i no substituir-los per bioplàstics (plàstics derivats de productes vegetals, com ara l'oli de soja, el blat de moro o la fècula de patata).

El CPFM també busca assajar la capacitat de les empreses per sensibilitzar sobre la problemàtica per la contaminació per plàstics, demanant a les empreses que comparteixin amb els clients les seves bones pràctiques i formin els seus empleats en aquestes mateixes.

Per participar en el CPFM, les empreses han d'omplir aquest formulari de contacte i seguidament, la Coordinadora de l'Aliança Menorca Sense Plàstic es posarà en contacte per explicar els passos a seguir a cada empresa.