Rebem el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha atorgat a l'Aliança Menorca Sense Plàstic, encapçalada per Menorca Preservation, una subvenció en el marc de la Convocatoria 2022 de subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en España. Aquesta ajuda ens permetrà continuar reforçant el Pla d'Acció per a la reducció de la contaminació per plàstics a Menorca 2030. Aquest pla defineix diverses accions dirigides a sensibilitzar, promoure i fomentar l'eliminació de l'ús de plàstics a Menorca per tal de reduir al màxim la seva contaminació a l'entorn natural de l'illa.
D'aquesta manera, el finançament rebut servirà durant aquest any per treballar en 6 àmbits:

  • Informar sobre la problemàtica dels plàstics, la normativa i bones pràctiques tant a la ciutadania com al sector empresarial.
  • Continuar impulsant la certificació ‘Plastic Free’, que consisteix en l'assessorament i distinció a les empreses i entitats que redueixen l'ús de plàstic, amb la garantia que es compleix amb la normativa vigent en matèria de residus.
  • Instal·lar deu fonts d'aigua en llocs públics amb alta afluència per tal de reduir d'aquesta manera l'ús d'ampolles d'aigua de plàstic.
  • Crear una xarxa de punts de reutilització de productes de platja, com para-sols, jocs infantils i flotadors amb la intenció de perllongar el seu cicle de vida.
  • Posar en marxa una plataforma informativa sobre els recursos disponibles per disminuir l'ús del plàstic, especialment dirigida als turistes. S'inclouran aspectes clau com empreses certificades, ubicació de les fonts, punts de reutilització de productes de platja i altra informació rellevant.
  • Reforçar el projecte d'economia circular PescArt Menorca, centrat en el reciclatge de xarxes de pesca per a la seva reconversió en nous productes econòmicament viables.

Rebre aquest finançament és un pas molt rellevant per a la nostra Aliança, ja que ens permetrà dur a terme actuacions amb un major impacte. Esperem que la ciutadania, les empreses, les administracions locals i els visitants les rebin positivament i facin ús dels diferents recursos i serveis que els posarem a l'abast arreu de l'illa. Menorca, com a Reserva de Biosfera, té l'oportunitat de convertir-se en un referent en la lluita contra la contaminació per plàstics i esperem que aquestes actuacions siguin l'inici d'un treball conjunt per aconseguir-ho.