PescART Menorca reforzará su estrategia comercial en 2023

 

En 2023 PescART reforçarà la seva comercialització gràcies a l'aportació de 10.000€ atorgada per part de la Fundació Sa Nostra i CaixaBank. Amb l'objectiu de refermar i reforçar la viabilitat comercial d'aquesta iniciativa, la Alianza Menorca Sin Plástico durà a terme diverses accions, que abasten des de la creació d'una pàgina web a tall d'aparador dels productes creats per les artesanes i empreses involucrades en el projecte, fins a la realització de formacions centrades en la comercialització i la comunicació ambiental. D'altra banda, d'acord amb l'esperit col·laboratiu del projecte, l'Aliança oferirà formació a persones interessades per dotar-les d'eines de creació de productes artesanals amb les xarxes descartades.

PescART Menorca té com a objectiu convertir les xarxes de pesca rebutjades en nous productes comercialment viables per, d'aquesta manera, reduir el significatiu impacte mediambiental que aquest residu estava suposant. En aquest sentit, el projecte anhela restituir el valor al residu, fomentant l' economia circular i la simbiosi entre la preservació del medi ambient i el sector artesanal local, alhora que busca la cooperació entre el sector productiu, és a dir, les confraries de pescadors, i els actors clau en l' àmbit social, com la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. Gràcies al projecte, d'una banda, s'evita generar un residu, aprofitant-lo com a matèria primera per a nous productes comercialment viables. I, de l'altra, s'impulsa la generació d'ocupació i economia verda, unint-lo a accions d'integració social.

Cabe recordar que el projecte PescART Menorca va néixer el 2021 gràcies al suport de Menorca Preservation, Ports IB i de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN). Els seus primers passos van ser la instal·lació de contenidors per a la recollida de xarxes a Fornells i a Ciutadella, l'organització de la logística per recollir-les i emmagatzemar-les, i la realització de tallers per incorporar noves persones i idees al projecte.

Per últim, cal destacar que PescART Menorca busca col·laboracions, tant de persones del gremi de l'artesania i altres sectors productius amb capacitat de donar un nou ús a les xarxes socials, com del sector pesquer i de qualsevol iniciativa de caràcter social i cultural alineada amb la visió del projecte.