Pla d'acció per a la reducció de plàstics 2030

El Pla d'acció per a la reducció de la contaminació per plàstics a Menorca 2030 ha estat elaborat conjuntament pel Centre de Cooperació de la Mediterrània d'UICN i les ONGs que formen part de l'Aliança Menorca sense Plàstic.

Què és el pla d'acció per a la reducció de la contaminació per plàstics a Menorca 2030?

Aquest informe se centra a oferir una orientació clara sobre la prevenció dels residus plàstics a Menorca. Té la funció de servir com a pla d'acció per als responsables de la presa de decisions i de les polítiques, tant públiques com privades, de Menorca. L' informe se centra en els tres sectors següents:

  • Turisme
  • Pesca
  • Gestió de residus

En concret, es presta atenció a com reduir i reutilitzar els materials plàstics en primer lloc, i si és inevitable, com optimitzar i impulsar el reciclatge local i la millora de la gestió dels residus plàstics, per tal d'identificar un marc col·lectiu i un calendari d'aplicació.

Perquè un pla d'acció per a la reducció de la contaminació per plàstics a Menorca 2030?

A Menorca, els abocaments no intencionats de plàstic al mar (provinents exclusivament de residus plàstics no recollits), estan motivats principalment per una generació de residus de plàstic per càpita molt elevada. El turisme és un sector clau a l'hora de definir una estratègia de reducció de la contaminació per plàstics, ja que s'estima que elsector contribueix a més del 20% del total dels abocaments no intencionats de plàstic al mar, seguit pels sectors de la pesca i el de la gestió de residus . Per fer front als reptes actuals i futurs de la generació de residus plàstics i de les seves fuites al medi ambient, cal que els tres sectors esmentats coneguin i actuïn per frenar les fuites de plàstic de la seva activitat. Aquest document pretén ser una guia per a la definició d'estratègies en aquests sectors amb l'objectiu de reduir la contaminació per plàstic a Menorca.

El 2022, vam posar en marxa accions del Pla

Gràcies al suport renovat per part de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i al finançament de Didier and Martine Primat Foundation, vam posar en marxa les següents accions contemplades en el Pla d'Acció:

  • Seguir amb el projecte "PescArt Menorca".
  • Formació a empreses del sector HORECA per reduir l' ús de plàstic.
  • Formació a empreses del sector agrícola per reduir l' ús de plàstic.
  • Estudi i prova pilot sistema de dipòsit-retorn per a productes plàstics amb un elevat i temporal ús per part dels turistes com ombrel·les, jocs infantils de platja, etc.
  • Instal·lar una font d'aigua en un lloc d'elevada afluència turística.
  • Experimentar 10 empreses més amb les distincions de Plastic Free Menorca.
  • Estudiar la plastificació dels productes alimentaris dels grans supermercats a Menorca.