Un projecte de l'Aliança rep finançament de la Fundació BeMed

BeMed llança cada any una convocatòria de microiniciatives dirigides a accions que tracten de corregir la contaminació per plàstics a la regió mediterrània. Menorca Preservation i l'Aliança Menorca Sense Plàstic han presentat el projecte"Local knowledge and action donde SUP in Menorca Biosphere Reserve" el qual ha estat seleccionat, rebent un finançament de 8.175 euros de la Fundació BeMed. El projecte també compta amb un finançament de Menorca Preservació de 2.725 euros.

El projecte compta amb una primera part dedicada a la realització d'enquestes en línia a ciutadans i empreses i a l'organització de tallers amb el sector turístic i els municipis de l'illa per obtenir un major coneixement dels hàbits i opinions actuals cap als plàstics, així com identificar les principals barreres que impedeixen la correcta aplicació de la legislació vigent i afrontar els reptes locals enla reducció del plàstic d'un sol ús, centrant-se millor en les accions i processos d'avaluació de l'Aliança.

Paral·lelament, l'Aliança treballa des de fa mesos en la certificació Balears lliures de plàstic, que posarà en marxa la seva fase pilot en les pròximes setmanes i a través de la qual pretenem certificar els primers 20 negocis. Després de l'estiu de 2021 necessitarem més recursos per continuar amb la certificació,millorant els aspectes que han sorgit de la fase pilot i l'ajuda rebuda per BeMed i Menorca Preservation ens permetrà seguir potenciant aquest pla de treball inicial,sumant formació a emprenedors i treballadors locals per millorar els resultats potencials i l'impacte de les certificacions. La certificació és una acció primordial per a nosaltres per moltes raons. D'una banda, permet tenir un contacte directe i presencial amb l'empresa, coneixent els seus obstacles i les seves necessitats i ajudant-los a aconseguir una activitat lliure de plàstics mitjançant l'acompanyament i l'assessorament a les empreses. D'altra banda, garanteix el confort d'emprenedors i treballadors locals alhora que aborda el problema de la contaminació per plàstics i les alternatives lliures de plàstic gràcies a l'acció formativa proposada en el projecte. És important fer sentir a les empreses que no estan soles, estem aquí per ajudar-les a complir la llei i anar més enllà per una illa lliure de plàstics.


Els principals beneficiaris de la iniciativa són:


El medi ambient,treballant per reduir la presència de plàstic que està perjudicant els ecosistemes terrestres i marins.
Els ciutadans, ja que podrem oferir-los una millor comunicació i solucions, a més de viure en una illa amb menys contaminació per plàstics.
Les empreses, ja que oferirem una certificació per reduir l'ús de plàstic d'un sol ús i formació per als treballadors.
Els treballadors, millorant les habilitats i coneixements dels plàstics d'un sol ús.
• Els municipis de l'illa, creant sinergies entre l'Aliança i els municipis per activar plans de reducció de plàstic d'un sol ús.