Sortida per a recollir i analitzar contaminació per plàstics

El 2023 vam poder fabricar dos trommels i altres instruments per fer recollida i anàlisis de plàstics recollits a les platges. Des de llavors, oferim de forma gratuïta l'ús d'aquests equipaments a centres educatius i entitats socials així com una primera sessió amb l’acompanyament de la Coordinadora de Plastic Free Menorca, per explicar el seu funcionament, la metologia per mesurar l'impacte de la neteja (per exemple, kg de microplàstics recollits i estimació del nombre de microplàstics presents a la platja) i la problemàtica dels microplàstics.

 

L'objectiu d'aquestes sortides és, per un costat, visualitzar mitjançant una activitat de camp la contaminació plàstica que patim a l'illa; per un altre costat, recollir dades sobre les característiques d'aquesta contaminació per poder avaluar la situació actual. Algunes troballes (biosuports, pellets, etc.) es comuniquen a projectes nacionals i europeus de seguiment.

 

Disposem de pressupost per poder cofinançar el 50% del transport fins a la platja per 5 centres educatius per al curs 2024-2025 gràcies a l'ajuda rebuda de Beyond Plastic Med.

 

Volem que els microplàstics recollits no acabin als fems, raó per la qual si no es volen fer servir per a alguna activitat pròpia de l'entitat, nosaltres els recolliríem per ser emprats en la producció de nous productes manufacturats.

 

Si esteu interessats en aquesta activitat us preguem empleneu aquest formulari.