Projecte BGreenMenorca del Consell Insular de Menorca

El projecte "BGreenMenorca Desenvolupament de l'ecoturisme a Menorca" és un projecte impulsat per l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular per fomentar un turisme més conscient i corresponsable del manteniment dels valors de la reserva de biosfera, en línia amb el que preveu el Pla d'Acció.

Amb una dotació de 750.000 € en total per impulsar actuacions a Menorca de fons procedents de l'Impost de Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears, BGreenMenorca promou actuacions per a la conservació, millora i restauració del patrimoni natural de Menorca i impuls de la sostenibilitat en el sector turístic.

Hi ha 5 línies d'ajuda, cadascuna d'elles dotades amb un fons de 90.000€ disponibles. La Línia 2 de "Gestió sostenible de residus" compta amb algunes accions que permeten disminuir l'ús de plàstic en les empreses turístiques com:

  • Instal·lació de sistema d'osmosi centralitzat.
  • Instal·lació de fonts d'aigua osmotitzada.
  • Reducció de plàstic mitjançant el subministrament d' ampolles de vidre reutilitzables.

El termini màxim per presentar la sol·licitud és el 24 de setembre de 2022.

Més informació en aquest enllaç.