"Mou-te pel zero plàstic a Menorca" continua el 2022

"Mou-te pel zero plàstic a Menorca!" és una campanya per reduir l'ús de plàstic a l'illa, impulsada conjuntament per l'Aliança Menorca Sense Plàstic i la startup Go Zero Waste, que compta amb el suport de les organitzacions Menorca Preservation i Beyond Plastic Med.
La campanya defineix un conjunt de bones pràctiques per reduir l'ús i la contaminació dels plàstics en forma de reptes, és a dir, accions concretes que han de realitzar tant els residents com els visitants de l'illa. Aquests reptes, classificats en tres nivells de dificultat, estan disponibles en l'aplicació mòbil Go Zero Waste.

Per superar un repte, s' ha de fer una fotografia i l' equip tècnic del projecte verifica que sigui correcta. D'aquesta manera s'ha superat aquest repte i es van sumant punts.

Aquesta segona edició presenta canvis respecte a l' anterior:

- S'han definit nous reptes i s'aniran canviant freqüentment.

- Cada mes es defineixen 3 reptes concrets que s' han de realitzar per participar en el sorteig bimensual de dos vals de 50 € a gastar en les empreses adherides al projecte.

- Cada dos mesos presentem un "bingo" amb 9 reptes a realitzar i, en aquest cas, la primera persona que aconsegueixi superar-los, es portarà un premi directe de 50 € per gasta a les empreses adherides al projecte.

- S'han aplicat millores en l'app.

Us animem a tots a participar i compartir aquesta proposta que pretén, d'una forma diferent, reduir l'ús del plàstic a l'illa.