Menorca Sense Plastic, una aliança entre entitats

Antecedents

L'Aliança Menorca Sense Plàstic neix impulsada per la Fundació per a la Preservació de Menorca que es va adonar el gran nombre d'iniciatives que s'estaven duent a terme a l'illa en la lluita contra la contaminació per plàstic i que seria convenient fer un front comú, coordinat i consensuat. D'aquesta manera la Fundació es va posar en contacte amb la resta d'entitats (l'Institut Menorquí d'Estudis, el GOB Menorca, l'Associació Leader Illa de Menorca i Per la Mar Viva) i van estar treballant tot i que no és fins a setembre de 2020 que es formalitza aquesta col·laboració amb la signatura de l'conveni, on cadascuna de les cinc entitats assumeix uns compromisos concrets.

 

Inici

L'Aliança Menorca Sense Plàstic es crea mitjançant un conveni signat per Fundació per a la Preservació de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, el GOB Menorca, l'Associació Leader Illa de Menorca i Per Mar Viva. El projecte s'ha iniciat al setembre de 2020 i compta amb un pressupost de 24.500 € per al primer any, tot i que s'espera que sigui un projecte amb continuïtat en els propers anys.

 

Objectius

L'Aliança s'ha marcat quatre objectius per aquest primer any de treball.

  1. Crear un procés de certificació per a petites i mitjanes empreses de l'illa que busquen reduir l'ús de plàstics d'un sol ús. Aquesta fita és capital, pel fet que la nova llei de residus de Balears, efectiva a partir de l'2021, obligarà a eliminar productes plàstics sol ús com vaixelles de plàstic, productes alimentaris en monodosi o bosses de plàstic lleugeres, entre d'altres. El procés de certificació de Menorca Sense Plàstic constarà d'acompanyament i assessorament tècnic en el procés de reducció compromès per les empreses interessades i el reconeixement a través de distintiu, xarxes socials i pàgina web de el projecte.
  2. Crear una llista de proveïdors i comerços locals que ofereixin alternatives al plàstic d'un sol ús.
  3. Crear una guia sobre aquests materials alternatius i fer campanyes informatives sobre diferents materials específics de manera puntual.
  4. Crear i ser la plataforma de coordinació de les diferents entitats treballant feia una Menorca Sense Plàstic.

 

Compromisos

Pel que fa als compromisos adquirits per cada entitat, la Fundació per a la Preservació de Menorca s'encarregarà de la contractació de la coordinadora d'el projecte i de finançar amb 10.000 € el primer any. L'Institut Menorquí d'Estudis a través de l'Observatori Socioambiental de Menorca definirà un sistema d'indicadors amb les dades que puguin sorgir de el projecte, assessorarà en la recerca de fons i col·laboracions i aportarà 500 € en material fungible. Per la Mar Viva, posarà a l'abast de l'aliança la xarxa de voluntaris per a accions i esdeveniments de conscienciació. L'Associació Leader Illa de Menorca contribuirà amb 4.000 € per a despeses de el projecte. El GOB Menorca, per la seva banda, posa a l'abast de l'Aliança tota la informació i experiència de l'entitat. La Fundació Marilles finançarà amb 10.000 € més el primer any de projecte. De forma comuna, totes les entitats es comprometen a oferir els seus espais per fer trobades i sessions de treball, oferir personal propi per realitzar accions, accés als recursos informàtics i difondre les accions que es duguin a terme des de l'Aliança a través dels seus webs i xarxes socials.